Door Fractie op 19 augustus 2014

In gesprek met de lokale huurdersraad

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de PvdA Heerde aandacht gevraagd voor een ingezonden brief van de lokale huurdersraad. Hierin vraagt deze raad een gesprek aan met de gemeenteraad om van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen.

De fractie steunt de oproep van de huurdersraad en heeft het verzoek met de collega-raadsleden besproken. Een ruime meerderheid steunde deze oproep, alleen de CU-SGP vond een dergelijk gesprek onnodig. Zij gaven aan dat Triada wat hen betreft de enige gesprekspartner voor de gemeente is op dit onderwerp. In een reactie richting de CU-SGP gaf Bram Horst namens de fractie van PvdA aan dat de mening en adviezen van de lokale huurdersraad belangrijk zijn. Er wordt geregeld naar andere belangengroepen geluisterd zoals bijvoorbeeld de Wmo-adviesraad. Dit werd ondersteund door de andere partijen. De griffier zal met de lokale huurdersraad een afspraak maken.