Door op 22 juni 2015

In gelul kun je niet wonen

Dat was een bekende uitspraak van de PvdA’er Jan Schaefer. Als het gaat over de woonvisie van de gemeente wil de PvdA dat de plannen goed eindigen.

Schaefer was ooit Staatssecretaris voor stadsvernieuwing in het kabinet-Den Uyl. Hij was een politicus van Amsterdamse herkomst en had een helder taalgebruik. Aan hem moest ik denken toen de woonvisie van de gemeente Heerde in de afgelopen commissie ruimte aan de orde kwam. Er was een inspreker, de heer Zwerus, die het te weinig concreet vond. Toen dacht ik aan de woorden van Jan Schaefer: “In gelul kun je niet wonen.” Ik dacht er aan maar durfde het aanvankelijk niet te zeggen.

Ik realiseerde me dat we in de politiek in Heerde over de woonvisie en de prestatieafspraken met Triada al een aantal keren goed en uitgebreid met elkaar van gedachten hadden gewisseld en op een goede manier afscheid hadden genomen van het oude beleid en de oude werkwijze.

Deze woonvisie is namelijk tot stand gekomen door een initiatief van VVD en PvdA en vervolgens door de raad nader ingevuld. Vervolgens is dat stuk door de wethouder Van Dijk besproken met tal van partijen die een rol hebben op de woningmarkt van Heerde.

Volgens mij een goed stuk dat in een betrekkelijk korte periode tot stand is gekomen. En nu is het aan het college en de raad om er voor te zorgen dat de woorden “In gelul kun je niet wonen” niet op dit stuk van toepassing worden.

De PvdA zal erop letten dat er nu uitvoeringsplannen worden gemaakt, die plannen vervolgens worden uitgevoerd (zoals de heer Zwerus wil) en dat er tussen Triada en de gemeente goede meetbare prestatieafspraken komen.

Siebren Buist