Door Ina Vijge op 20 februari 2018

Ons sociale domein

De PvdA streeft ernaar dat;

Zorg een verantwoordelijkheid is van ons allemaal

Er is hulp voor mensen die dat nodig hebben, altijd!

Dat is mogelijk door zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te

organiseren en maatwerk te leveren. Ook moet zorg betaalbaar blijven. De eigen

bijdrage huishoudelijke hulp mag dan ook niet verder verhoogd worden.

 

Mantelzorgers extra ondersteund worden

Door hun eigen leven niet te zwaar te belasten. Je wilt immers zo lang mogelijk

kunnen zorgen voor iemand van wie je houdt. Een grote rol hierin is weggelegd

voor ‘de Plu’, steunpunt vrijwilligers en mantelzorgers. Zij verdienen onze steun!

Het mantelzorg-compliment van momenteel €100 willen we behouden.

 

Kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen

Uitsluitende werking van armoede en de effecten daarvan zullen wij tegengaan.

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis.

Wij willen het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij zijn voor openbaar

onderwijs dat beschikbaar is in elke wijk van Heerde.

 

Het schoolzwemmen in Heerde ondersteunen

Zwemvaardigheid van de basisschooljeugd verdient aandacht. Dit geldt ook in

ons waterrijke Heerde. Initiatieven die het schoolzwemmen in Heerde mogelijk

maken, blijven wij ondersteunen.

Ina Vijge

Ina Vijge

Wie is Ina Vijge? Ik woon, samen met mijn man Jaap, sinds 1986 met veel plezier in Heerde. Onze dochter en zoon zijn in Heerde opgegroeid en wonen tegenwoordig samen met hun geliefden in resp. Heerde en Wapenveld. Ik ben, na jaren in de zorg te hebben gewerkt bij verpleeghuis Wendhorst, in 2000 weer gaan

Meer over Ina Vijge