Door Fractie op 18 oktober 2014

Het H2O-industriegebied. Hoe nu verder?

Het H2O-industriegebied (Hattem, Heerde en Oldebroek) komt nog niet echt goed tot ontwikkeling, hoewel het nog steeds kansen biedt voor economische initiatieven met de daaraan verbonden werkgelegenheid. Het H2O-industriegebied vormt in de huidige staat een fors financieel risico voor de drie deelnemende gemeenten.

Ergens in 2012 hebben we kennis mogen nemen van het zogenaamde ‘Stec-rapport’. In dat rapport stonden een aantal waardevolle aanbevelingen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen m.b.t. dit industrieterrein. Een aantal van die aanbevelingen zijn uitgevoerd, andere niet.

Nog steeds is het zo dat de ontwikkeling van het gebied stagneert en dat de financiële risico’s nog onverkort aanwezig zijn.

Een aantal vragen zou de fractie van de PvdA graag beantwoord willen hebben:

  • Is de huidige situatie recent nog opnieuw beoordeeld bijvoorbeeld door de deskundigen van de Stec Groep en heeft dat geleid tot nieuwe aanbevelingen?
  • De PvdA zou natuurlijk graag spoedig kennis nemen van de aanbevelingen en de visie van het college daarop. Is daarin op korte termijn te voorzien?

De fractie