Door Fractie op 18 juni 2015

Heroverweging subsidies

De fractie van de PvdA maakt zich grote zorgen over de aanstaande heroverweging van het subsidiebeleid van het college en krijgt nu de mogelijkheid tot advies. 

Na een uitgebreide discussie in de commissie samenleving van 16 juni is afgesproken dat nog voordat een besluit genomen wordt de commissie een discussienota krijgt. Zo kan de commissie vooraf advies meegeven aan het college. Er wordt nu voorkomen dat na een collegebesluit nog allerlei moties moeten worden ingediend doordat de commissie of de raad zich niet kan vinden in de beslissingen van het college.

De fractie