Door Fractie op 2 mei 2013

Handhaving

Tijdens de laatste cie Ruimte heeft de PvdA aan de orde gesteld dat de handhaving van de gemeente Heerde op onderdelen wel wat strakker en duidelijker mag. Een paar concrete voorbeelden:

  • Het plaatsen van reclameborden wordt soms wel en soms niet toegestaan: een duidelijke, algemeen bekende richtlijn over wat wel en niet de bedoeling is, en de daaraan verbonden handhaving ontbreekt.
  • Borden en dergelijke met teksten over acties op of rondom scholen worden de ene keer na klachten verwijderd (inzameling metaal Jenaplanschool) en en een andere keer staan die borden (bijv. de blauwe koeien) er na maanden nog.
  • Borden m.b.t. het Berghuizerbad hebben wekenlang op de diverse rotondes in de gemeente gestaan. Een duidelijke lijn en handhaving ontbreekt.
  • Uitstallingen van producten door ondernemers op de openbare weg. De PvdA is daar geen tegenstander van maar vindt wel dat de doorgang voor met name invaliden en oudere mensen vrij moet zijn. Soms is het hele trottoir volgebouwd, ondernemers worden daar niet door de gemeente op aangesproken en een duidelijke lijn alsmede handhaving ontbreekt.

Zo’n strakkere en duidelijke lijn hoeft volgens ons niet per definitie meer regels of meer inzet van capaciteit in te houden. Het vraagt een andere communicatie en een meer alerte en actieve opstelling vanuit de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers.

We zullen dit onderwerp blijven volgen en concrete voorbeelden aandragen.

De fractie