Door Hubert Bögemann op 6 maart 2013

Grenzen aan kleine scholen

Deze week heeft de gemeenteraad van Heerde aan het college gevraagd om een brief te sturen aan de Tweede Kamer en regering. Gevraagd wordt hun zorg over te brengen over de gevolgen voor de leefbaarheid van de kleine kernen wanneer door de regering besloten zou worden om de zgn. opheffingsnorm te verhogen. Dit naar aanleiding van een eerder verschenen rapport van de Onderwijsraad.

De onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege en is opgericht in 1919. De onderwijsraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, op het gebied van onderwijs. Zij hebben vastgesteld dat vooral in dunbevolkte gebieden de scholen de gevolgen merken van dalende leerlingenaantallen. De onderwijsraad vindt dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet zijn. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.

De onderwijsraad heeft een onderzoek uitgevoerd, een rapport opgesteld en op basis hiervan doet zij drie aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Onderwijs.

  1. herzie de opheffingsnorm en de bekostiging (m.i.v. 2019)
  2. steun experimentele initiatieven van scholen
  3. zorg dat scholen samen een goed aanbod kunnen organiseren

De staatssecretaris zal het rapport gaan bestuderen en hier een reactie op geven. Maar nog voordat zij dit gedaan heeft, is er al veel commotie ontstaan. Zowel landelijk als plaatselijk en dus ook door de politieke partijen in Heerde. Iedereen is direct bezorgd dat dit ten koste zal gaan van de leefbaarheid. Ik snap dat heel goed, ik vraag me ook af of de genoemde norm van minimaal 100 leerlingen een reële optie is. Volgens mij moet de discussie ook gaan over de juiste norm voor een gemeente als Heerde. Die moet volgens mij een stuk lager zijn dan de genoemde 100 leerlingen. Misschien moeten we het eerder zoeken in de twee andere aanbevelingen die door de Onderwijsraad zijn gedaan.

In dit kader ben ik ook blij met het besluit eerder deze week van onze gemeenteraad om verder te gaan met de realisatie van een multifunctionele accommodatie. Hierin worden meerdere, kleine scholen gevestigd. Op die manier kunnen zij hun eigen identiteit behouden maar wel gebruik maken van alle voordelen die een multifunctioneel gebouw met zich meebrengt. Dat is ook een oplossing om scholen overeind en beter betaalbaar te houden.

Toch wil ik hierover graag het gesprek aangaan met de scholen. Er zitten wat mij betreft naast de leefbaarheid van de kernen meer kanten aan deze discussie. Deze discussie moet dan vooral gaan over wat het beste is voor onze kinderen in Heerde.

Scholen zijn in eerste instantie niet bedacht voor de leefbaarheid van dorpen, maar om kinderen de beste start van hun leven te geven. Zoals in meerdere onderzoeken is vastgesteld zijn kleine scholen kwetsbaar en vaker zwak. Dat wil niet zeggen dat iedere kleine school zwak is. Het is lastig om in een klas leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus tegelijk goed les te geven. Daarnaast is het maar de vraag of een kleine school een goed klimaat is om in op te groeien. Naast het leren van een taal en rekenen leren de kinderen op school ook sociale vaardigheden, van de onderwijzer maar ook, juist van elkaar. Dit wordt al een stuk minder wanneer je maar twee leeftijdgenootjes in je klas hebt.

In onze gemeente hebben we een zgn. LEA (lokale educatieve agenda) overleg. Een overleg van de schoolbesturen met het bestuur van de gemeente. Ik zal dit rapport van de Onderwijsraad daar op de agenda plaatsen en het gesprek er over aangaan.

 

Hubert Bögemann

Hubert Bögemann

Ik ben Hubert Bögemann, geboren in 1962 en wethouder namens de PvdA in Heerde sinds 14 april 2010. Getrouwd met Petra en wij hebben twee kinderen, Sophie en Olaf. Sinds februari 2010 wonen wij in het prachtige Hoornerveen. Daarvoor was ik woonachtig in Hattem. Ik voetbalde bij de plaatselijke voetbalvereniging en daarnaast heb ik daar

Meer over Hubert Bögemann