Door Fractie op 8 maart 2014

Glasvezel óók in kleine kernen, industrieterrein en buitengebied!

Op initiatief van de PvdA is een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt om in samenwerking met een aantal andere partijen te komen tot een project voor de (versnelde) aanleg van glasvezel in kleine kernen, industriegebieden en het buitengebied. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag is deze motie met algemene stemmen aangenomen.