Door op 2 september 2013

Gezondheidscentrum Heerde, kan het nóg beter?

Een paar jaar geleden waren klachten binnengekomen bij de PvdA over de ‘tussen de middag sluiting’ van de apotheek. De apotheker heeft n.a.v. opmerkingen onzerzijds in overleg met zijn personeel kans gezien de openingstijden zodanig te veranderen dat ook mensen tussen de middag hun medicijnen kunnen bestellen of afhalen. Dit wordt zeer positief gewaardeerd door de klanten.
Inspelen op de wensen van de klanten is van belang bij een dergelijke concentratie van medische en paramedische hulpverleners. En juist dit samenwerkingsverband biedt bijzondere mogelijkheden daartoe.
Over het algemeen kan gesteld worden dat men ingenomen is met het medisch centrum in Heerde. Voor velen een vooruitgang vergeleken bij vroeger. Diverse (para)medische instellingen op één plek. Praktisch en erg comfortabel.
Toch zijn er naast die positieve constatering een paar verbeterkansen voor de artsen en de patienten volgens een waarnemer/ervaringsdeskundige.  Een aantal suggesties:
  • Bij de huisartsen is de telefonische bereikbaarheid (de wachttijd voordat de telefoon wordt opgenomen) nog voor verbetering vatbaar, lang wachten is aan de orde van de dag. Dat zou veel beter moeten kunnen.
  • Een aantal artsen gebruikt nog een eigen telefoonnummer. In het geval van vakantie e.d. geeft het antwoordapparaat aan welk nummer je dan wel mag draaien. Twee keer bellen en twee keer wachten voor een vraag. Een centraal nummer voor alle artsen zou de patient sneller en tegen lagere kosten helpen. Dit zou voor de ondernemers (de artsen) in het centrum van belang moeten zijn, zeker omdat de werkdruk over meerdere personen verspreid kan worden.
  • De receptie : Als je zit te wachten zie je aan de ene kant een assistente die heel erg druk is met de telefoon en/of de wachtrij voor haar loket en het lijkt alsof de anderen betrekkelijk weinig om handen hebben. Elke arts heeft kennelijk ook nog steeds een eigen assistente, is dat wel handig, klantvriendelijk en bedrijfsmatig in zo’n collectieve voorziening?
  • De consulten in de vakantieperiode. Je zou verwachten dat men in een medisch centrum eenvoudig en snel bij een collega arts in hetzelfde centrum terecht komt. Dat is niet het geval: alleen bij spoedgevallen. Overigens wordt er op een vaste dag een arts ingehuurd om de arts die op vakantie is te vervangen. Als je geen spoedgeval bent en niet op de vaste vervangdag kunt mag je wachten tot je eigen arts terug is van zijn vakantie. Waarom niet gewoon naar een andere arts in hetzelfde gezondheidscentrum?
 Voor de patient is dit net of vroegere tijden terug zijn. Het moet toch te doen zijn dat in het moderne gezondheidscentrum in Heerde op een moderne klantvriendelijke manier gewerkt wordt.
De aangegeven punten hebben de aandacht is ons meegedeeld. Wat dat concreet betekent is niet helder gemaakt.
Siebren Buist.