3 maart 2014

Gemeentelijke samenwerking: H2O?

De gemeente Heerde is een jaar of 10 geleden een samenwerkingsverband met de gemeenten Oldebroek en Hattem aangegaan. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren geïntensiveerd op allerlei beleidsterreinen.  Voorbeelden hiervan zijn: samenwerking in de uitkeringsadministratie, het voorbereiden van de drie decentralisaties, projecten als het Apeldoorns Kanaal en de Hattemmer Poort, de ontwikkeling van het bedrijventerrein, werkzaamheden op het gebied van digitalisering, verkeer en  vervoer, werving en selectie en de commissie bezwaarschriften.

Wellicht leidt deze samenwerking er toe dat deze gemeenten gaan fuseren, maar voor ons is dat vooralsnog niet aan de orde. Het opgeven van de gemeentelijke zelfstandigheid wordt pas een bespreekpunt als er sprake is van een duidelijke meerwaarde of noodzaak. Daarbij dienen niet alleen efficiency- en doelmatigheidsoverwegingen te worden betrokken, maar zullen logische verbanden en culturele overwegingen zeker ook een rol moeten spelen.

Voor de PvdA Heerde is het belangrijk dat bij een eventuele fusie de identiteit van de kernen Veessen, Vorchten, Wapenveld en Heerde bewaard blijft. Daarbij dient er binnen onze gemeentegrenzen een volwaardig gemeentelijk loket (klantcontactcentrum) te zijn. De PvdA Heerde heeft een voorkeur voor Hattem en Epe. Als dit niet haalbaar is komen andere opties in beeld.