Door Fractie op 1 september 2015

Gemeentelijke bos- en natuurterreinen

De gemeente heeft een aardig aantal hectares bos en natuurterreinen in bezit. In de Stentor van zaterdag jl. viel te lezen dat de gemeente Nunspeet samen met Venray een vereniging heeft opgericht. De PvdA wil weten wat de reactie is van het college.

Zowel Venray als Nunspeet zijn eigenaar van veel bos- en natuurterreinen. Die nieuwe vereniging is vervolgens lid geworden van de VBNE (vereniging bos- en natuurterreineneigenaren). Op deze slimme manier wil de gemeente Nunspeet invloed uitoefenen op het landelijk beleid dat veelal wordt gedomineerd door stichtingen en verenigingen die geen overheden zijn.

We hebben dit in de rondvraag van de commissie Ruimte aan de orde gesteld. Het college heeft aangegeven dat zij de reactie op dit punt in het verslag van de vergadering zal opnemen. De PvdA wil het standpunt daarna bespreken in de commissie Ruimte.

De fractie