Door Fractie op 1 september 2015

Gemeentehuis niet afstoten

Het college heeft de commissie Ruimte in de laatste vergadering gepolst over enerzijds de renovatie van het oude gemeentehuis en anderzijds het afstoten van het oude gemeentehuis (en dus een uitbreiding van het nieuwe gemeentehuis). De PvdA wil het gemeentehuis houden.

Het afstoten van het oude gemeentehuis is een slecht voorstel en past niet bij de bijzondere en lange historie van het oude gemeentehuis. Een nieuwe plek voor het trouwen en het houden van gemeenteraadsvergaderingen in de ‘oude bank’ is bepaald zielloos in vergelijking tot het huidige gebouw.

De fractie