Door Fractie op 8 maart 2014

Gemeentebreed gratis wifi netwerk

De gemeente Heerde wil onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van een openbaar (gratis) gemeentebreed wifi-netwerk. Een motie van deze strekking, mede ingediend door de PvdA, is tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag met algemene stemmen aangenomen.