Door Fractie op 27 september 2014

Geen controle/toezicht bij aanleg voorzieningen in gebied hoogwatergeul

De fractie van de PvdA wil informatie over de controle bij de aanleg van de hoogwatergeul en stelt het college schriftelijke vragen.