Door Fractie op 13 maart 2015

Eerste stap voor auditcommissie

De PvdA Heerde vindt dat er te vaak en teveel achter gesloten deuren wordt vergaderd. Daarom hebben we ons voorlopig teruggetrokken uit de lokale en ook uit de H2O-auditcommissie, behalve als het gaat om begrotingsaangelegenheden.

Na ons besluit om niet meer deel te nemen aan de H2O-auditcommissie, is besloten dat deze commissie van financieel specialisten voortaan ook toegankelijk zal zijn voor andere raads- en commissieleden. Dat is voor ons een eerste belangrijke stap in de goede richting. Nog beter zou het zijn om gewoon als raden samen te vergaderen over het H2O-bedrijf en als het kan in openbaarheid. Door de grote verschillen binnen de raad in Heerde zijn de onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan. Voor de PvdA een reden om bij aanvang van de vergadering van maandag jl. een mededeling te doen. De tekst, uitgesproken door Siebren Buist, volgt hieronder.

“Ik maak me zorgen. Zorgen omdat we hier niet meer naar elkaar luisteren, niet meer horen wat de ander zegt. Zorgen omdat er ook een escalatie gaande is.

Er hoort respect te zijn voor andere afwijkende standpunten, ik mis dat momenteel.

Ondanks dat onze opvatting over wat in openbaarheid kan en wat niet een minderheidsmening is, zijn wij het volmondig eens met de gekozen inzet richting de gemeente Oldebroek. De vorm waarin dat is gebeurd houden we er nu even buiten.

De gezamenlijke audit van de H2O-gemeenten zal door de PvdA worden bijgewoond omdat we willen laten zien dat het voor het eerst aanwezig mogen zijn van alle raadsleden van de drie gemeenten door ons op waarde wordt geschat. Er zit beweging in en dat is positief.

Om verdere dreigende escalatie te helpen voorkomen zou ik graag deze week mijn te lang in de lucht hangend gesprek met Gerrit van Dijk willen hebben. Bram Horst wil deze week met Ben van der Linde in gesprek.

Dank voor de aandacht.”

We hopen dat de onderlinge verhoudingen in de raad verbeteren. Overigens houden we vast aan het besluit dat we genomen hebben over de lokale auditcommissie en blijven we ons inzetten voor een vergaderstructuur over het H2O-bedrijf waar alle raads- en commissieleden aan mee kunnen doen, waar mogelijk in openbaarheid.

De fractie