Door Fractie op 15 oktober 2015

Meer duurzaamheid

Meer duurzaamheid in Heerde zou goed voor de gemeente zijn. Hoe kunnen we dit bereiken? Misschien door een voorbeeld te nemen aan andere gemeenten die succesvol zijn geweest op dit gebied.

Het onderwerp duurzaamheid wordt ook binnen de gemeente Heerde belangrijk gevonden, vaak in combinatie met Cittaslow. Het is algemeen bekend dat van goede voorbeelden te leren valt. Dat kan zeker ook op het gebied van duurzaamheid.

Onlangs heeft de gemeente Staphorst de Duurzaamheidsprijs 2015 voor gemeenten gewonnen. De gemeente Nunspeet werd tweede en de winnaar van vorig jaar, Zeewolde, werd dit jaar derde.
Zo’n Duurzaamheidsprijs krijgt een gemeente omdat zij aan bepaalde eisen voldoet wat betreft bepaalde prestaties op het gebied van duurzaamheid.

De PvdA zou graag zien dat vanuit de gemeentelijke organisatie bij minimaal de drie bovengenoemde gemeenten wordt nagegaan welke vijf inspanningen binnen die respectievelijke gemeenten hebben geleid tot de meeste verbetering op het gebied van duurzaamheid.

Indien mogelijk zouden de resultaten daarvan betrokken kunnen worden bij de te organiseren avond over het onderwerp. Kan aan deze wens tegemoet gekomen worden?

Namens de PvdA-fractie
Siebren Buist