Door Fractie op 1 februari 2015

Duurzaamheid en/of lagere afvalstoffenheffing

In 2016  loopt het huidige contract van de Rova met de VAR in Wijster af. Naar verwachting zullen de tarieven in een nieuw contract lager zijn. Dit voordeel zou in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing aan de burgers doorgegeven kunnen worden. Tegelijkertijd streeft de gemeente Heerde naar meer duurzaamheid. Verdergaande gescheiden afvalstoffeninzameling draagt hieraan bij, maar vraagt ook investeringen. Deze investeringen leiden meestal tot hogere tarieven voor de afvalstoffenheffing, wat zeker in economisch moeilijker tijden voor grote groepen burgers niet gewenst is.

In een motie in de raadsvergadering van 2 februari vraagt de PvdA het college te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit financiële voordeel voor beide doelen (duurzaamheid en verlaging van de afvalstoffenheffing) aan te wenden en om hierover een concreet voorstel met onderbouwing aan de commissie Ruimte voor te leggen.