Door op 7 oktober 2015

Drie gelijke en verschillende aandeelhouders

De gemeente Heerde heeft andere belangen in H2O dan de andere gemeenten. Misschien bestaat er daarom een ander beeld over Heerde dat niet terecht is.

Heerde is samen met Hattem en Oldebroek aandeelhouder in H2O. Er is afgesproken dat Heerde voor een derde aansprakelijk is voor de kosten en de baten van H2O. We waren alle drie bij ons volle verstand toen we daarmee akkoord gingen. Bij het maken van de afspraak is er niets naders afgesproken over de verschillen die er zijn.

Twee voorbeelden:
– Heerde heeft geen inwoners in dat gebied en heeft dus ook een andere positie ten opzichte van eventuele bezwaren vanuit de buurt.
– Heerde ontvangt geen OZB die geïnd wordt over een lange reeks van jaren op de grond en opstallen in dat gebied.

Dat maakt dat Heerde nadrukkelijk volwaardig partij is in de gesloten overeenkomst, maar maakt ook dat Heerde echt andere belangen heeft dan Hattem en Oldebroek. Voeg daarbij dat de omstandigheden van nu totaal anders zijn dan toen de overeenkomst werd gesloten en het mag helder zijn dat de opstelling van Heerde soms een andere is dan die van de beide andere aandeelhouders. Onze extra investeringen in het industriegebied hebben een ander (lager) rendement (in de volle breedte) dan die van Hattem en Oldebroek omdat wij geen OZB krijgen.

Wat mij mateloos heeft gestoord de afgelopen maanden is het publiekelijke gerollebol, het ontbreken van openbaarheid en de verschillen in woord en gedrag tussen de drie gemeenten als het gaat om de communicatie naar de raden en commissies. Ook wordt Heerde in de media maar ook op straat gezien als de dwarsligger. In de politieke gremia van beide andere gemeenten is Heerde niet loyaal en wil koste wat het kost haar zin hebben en bijvoorbeeld een verhuizing van Euroma naar H2O per se voorkomen. Het leek er wel even op dat Heerde die verhuizing wilde voorkomen. Maar zou Heerde daar echt zo anders over zijn dan de andere gemeenten? Ik geloof daar niets van maar ga geen namen noemen om geen voeding te geven aan weer een rel.

Ik zou graag stil willen staan bij dit beeld. Klopt dat wel? En hoe komt het dat dat beeld er is? Wat is de rol van het college daarin?

De PvdA hecht er aan dat dat negatieve beeld over Heerde wordt bijgesteld en is van mening dat meer openheid en openbaarheid daarbij kunnen helpen.