Door op 14 mei 2015

Doodspuiten grasland

De afgelopen weken heb ik tal van doodgespoten weides gezien. Dat was in ons eigen Heerde, maar ook toen ik onderweg was voor mijn werk in Friesland en Drenthe. Er zijn, zo ontdekte ik, drie soorten weides. Groene weides met bloemen, groene weides met alleen gras en gele doodgespoten weides.

Deze worden doodgespoten met het middel Roundup met daarin de werkzame stof glyfosaat. Het middel wordt op het gras gespoten en de werkzame stof glyfosaat gaat dan via de wortels de grassprieten in. Volgens de WHO is gebleken dat de stof glyfosaat kankerverwekkend is.

Dat middel mag binnenkort niet meer gebruikt worden op verhardingen vanwege de schadelijke effecten en de risico’s. Stas Mansveld heeft daarvoor gezorgd. Ik ben daar blij mee.

Wat ik zelf ook zag op een weide in Friesland, zie mijn eerdere tweets, is dat er kippen (ik denk vrije-uitloopkippen) op zo’n doodgespoten weide lopen! Wat betekent dat voor de te leggen eieren? Dat moeten we toch niet willen? Het lijkt me dat dat niet kan.

Iets anders is dat er ook koeien geweid worden op zo’n gele weide. Ik heb dat niet zelf gezien maar ik ontving een foto bij een tweet waarop dat te zien is. Die melk zou ik niet willen drinken.

Als gemeenteraadslid van de PvdA kan ik daar allemaal niets mee. Gelukkig zijn er Tweede Kamerleden zoals Tjeerd van Dekken en Henk Leenders die het willen meenemen in het debat dat eerdaags wordt gehouden in de Tweede Kamer.

Siebren Buist