Door Fractie op 28 juni 2014

Discussienota Hulp bij het Huishouden

De fractie van PvdA Heerde is niet ontevreden over het verloop van de commissievergadering Samenleving dinsdag 24 juni. De discussienota over Hulp bij het huishouden stond onder andere op het programma.

Voorafgaand was de PvdA erg ongerust dit onderwerp aangezien het college al een voorkeur had uitgesproken in de nota. Het college stelde voor om van de hulp bij het huishouden een Voorliggende Voorziening te maken. Dit zou heel gunstig uitpakken voor de gemeentelijke financiën maar tegelijkertijd zou het desastreus zijn voor de mensen die het betreft.

De PvdA had het nodige voorbereidende veldwerk verricht en het was gebleken dat de keuze van het college buitengewoon slecht zou uitpakken. Na een betoog van Bram Horst ondersteunden meerdere partijen de zorgen die de fractie verwoordde.  Met als resultaat dat de commissie zich van haar dualistische kant liet zien en de meerderheid van de commissie koos voor de optie Algemene Voorziening.

De gevolgen zijn hiermee nog steeds duidelijk voelbaar voor de cliënten maar aanzienlijk minder dan bij een Voorliggende Voorziening. De fractie van de PvdA had een lichte voorkeur voor een Individuele Maatwerkvoorziening. Welke optie het uiteindelijk ook wordt, het betekent per definitie een achteruitgang voor de cliënten, zowel in zorg als in financiëel opzicht. Een en ander wordt vooral veroorzaakt door een forse korting op het door de overheid opgelegde budget. Daar hebben we niets over te zeggen, wel hebben we iets te zeggen over de manier waarop we het beschikbare geld besteden. Als het aan de fractie aan de PvdA ligt moet bij deze beslissing altijd rekening gehouden worden met situatie waarin de betrokken cliënten zich bevinden. Het college gaat nu aan de slag met het advies van de commissie en komt later dit jaar met een definitief voorstel.

De fractie