Door op 2 januari 2015

De voorzitter nodigt u uit

Dag leden van de afdeling PvdA Heerde,

Ik wens u en uw dierbaren een gezond en sociaal nieuwjaar toe. Ik hoop dat wij met onze Partij van de Arbeid een sociaal en democratisch jaar mogen krijgen. Daarbij zullen de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap een belangrijk ijkpunt zijn.

Ik wil u nogmaals onder de aandacht brengen dat op zondag 11 januari 2015, om 14.00 uur bij het restaurant IJsselzicht te Veessen onze afdeling haar nieuwjaarsreceptie zal houden. Vanaf IJsselzicht gaan we fietsend over onze mooie IJsseldijk richting het Veluwer gemaal en genieten van de mooie natuur en aanleg van de hoogwatergeul. Zeker de moeite waard om hieraan deel te nemen. We eindigen bij IJsselzicht waar u een drankje en een kop soep wordt aangeboden en u gezellig met elkander kunt praten.

U kunt zich bij onze secretaris Iain Wilson aanmelden, via de mail wilson.ic@telfort.nl.

Op dinsdag 10 maart 2015 zal tijdens de ledenvergadering eveneens de jaarvergadering worden gehouden. Tijdens deze jaarvergadering zullen de leden een nieuwe afdelingsvoorzitter kiezen. Ik heb dan mijn reguliere periode van 2 keer 4 jaar erop zitten en zal aftreden.

Nogmaals wil ik u vragen als u informatie wilt over het voorzitterschap van onze afdeling of als u zich zelf kandidaat wilt stellen, om dit kenbaar te maken bij het bestuur.

In belang van onze afdeling wil ik u van harte uitnodigen om zich voor deze functie aan te melden.

Ik wens u alvast een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,
Henk Kanter