Door Fractie op 22 juli 2014

De Felua, de Wsw, cao en de gemeente Heerde

De PvdA heeft in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie aandacht gevraagd voor de situatie van de werknemers van de Felua. Dit mede naar aanleiding van een brief van Abvakabo en FNV Publieke Zaak aan colleges en gemeenteraadsleden in Nederland met het verzoek om in VNG-verband hun verantwoordelijkheid als werkgever op zich te nemen en kenbaar te maken dat er ook voor de cao SW (Sociale Werkvoorziening) ruimte dient te zijn voor open en reëel overleg.
De cao-gesprekken met de sociale werkvoorzieningsbedrijven zijn al meteen bij aanvang afgebroken, omdat de werkgevers (d.w.z. de gemeenten) geen enkele ruimte willen geven. Ons inziens een weinig positief en hoopgevend signaal naar de betreffende werknemers.
Wethouder Pierik zal dit punt met het dagelijks bestuur van de Felua behandelen.
De raad wordt t.z.t. nader geinformeerd.

De fractie