Door Fractie op 12 mei 2014

Conceptmotie bestemming restantbedrag inzameling CICH

In 2004 is op initiatief van het Comité Internationale Contacten Heerde geld ingezameld door kinderen van nagenoeg alle scholen in de gemeente t.b.v. gehandicapte kinderen in Bolkow. Om een aantal redenen is het ingezamelde bedrag nog niet volledig besteed aan dit doel. In een motie wordt het college gevraagd om in overleg met het Comité tot een oplossing te komen.