Door Fractie op 24 februari 2015

Communicatie over voorbereidingsbesluit

Recent is een belangrijke stap gezet voor het onderwerp ‘Compact Winkelcentrum Heerde’. We zouden als PvdA graag de volgende kwestie onder de aandacht van het college willen brengen.

Wij hebben begrepen dat er een informatieavond is belegd om ondernemers en anderen in het betrokken centrumgebied van Heerde bij te praten over de gevolgen van genoemd voorbereidingsbesluit.

Die avond is, naar wij begrepen, aanstaande woensdag (morgen dus). De eerste constatering is een positieve namelijk dat het college er geen gras over laat groeien om mensen te betrekken bij het proces en om  de communicatie goed te laten verlopen.

Om dat juist nu in de vakantieweek te doen is bepaald onhandig. De PvdA wil de wethouder met klem vragen volgende week een extra avond te organiseren voor die mensen die er niet bij konden zijn.

Daarnaast zou de PvdA graag zien dat ook voor Wapenveld actie wordt ondernomen om het winkelgebeuren meer te concentreren. Er is ook in Wapenveld nogal wat leegstand van winkelpanden. We zien wel detailhandel op diverse plaatsen. Als dat meer geconcentreerd gebeurd zou dat volgens de PvdA positief voor de leefbaarheid van het dorp zijn.

Voelt de wethouder ervoor om ook voor Wapenveld, net als voor Heerde enige tijd geleden, een traject uit te zetten om uiteindelijk te komen tot een kleiner compacter gebied waarbinnen de detailhandelactiviteiten zich zouden moeten afspelen?

De fractie