Door Fractie op 28 maart 2015

Commissie Ruimte 23 maart 2015

In deze commissie kwamen twee mensen voor een inspreekronde.

De eerste inspreker vertelde over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Heerde. Hij zei dat lokale ondernemers te weinig worden uitgenodigd om ook in te schrijven bij aanbestedingen terwijl het beleid aangeeft dat dat wel moet. De PvdA heeft gevraagd om een overzicht te produceren van alle aanbestedingen vanaf de start van dit college inclusief het punt lokale ondernemers om dat vervolgens in de commissie te bespreken. De PvdA heeft in het verleden al vaker op de bres gestaan voor lokale ondernemers als het gaat om het krijgen van werk van de gemeente. Dat is voor ons belangrijk vanwege o.a. de lokale economie en werkgelegenheid.

De tweede inspreker sprak over het zogenaamde uitsterfbeleid m.b.t. het lokale woonwagenkampje. Op dat woonwagenkampje is nu nog een standplaats. Zijn verhaal was dat dat beleid van de gemeente Heerde in strijd is met het internationale recht. Wij hebben gevraagd om dit juridisch uit te zoeken en daar vervolgens in de commissie op terug te komen.

Een punt dat door ons aan de orde is gesteld is de duur van de werkzaamheden m.b.t. het centrum en de gevolgen daarvan. Die werkzaamheden maken dat nu nog minder mensen in het centrum lijken te komen dan daarvoor om hun inkopen te doen. De ondernemers klagen steen en been over het verlies van omzet.

Onze vraag was of de periode waarbinnen het werk moet worden gedaan kan worden ingekort. Volgens wethouder Van Dijk zit een verdere verkorting van die periode er niet in; de periode was aanvankelijk veel langer en alles wat er uitgehaald kon worden is er al uitgehaald.

Vervolgens werd de leegstand van de vele winkels benoemd en werd gerefereerd aan het recente onderzoek waaruit naar voren komt dat het goed zou zijn het compacte centrum nog verder te verkleinen. Op onze vraag of een leegstandsverordening ons daarbij nog van dienst zou kunnen zijn, naast het al ingezette traject m.b.t. het bestemmingsplan, werd gesteld dat dat alleen soelaas biedt als er een concrete andere gebruiker voorhanden is voor een specifiek pand.

De fractie