19 februari 2018

Campagnebericht voorzitter

Dag leden van de PvdA-afdeling Heerde,

Zoals jullie weten zijn er op woensdag 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor heeft de campagnecommissie, Annemiek Tigchelaar, Marinus van Norel, Bram Horst en ondergetekende samen met de eerste vijf personen van de kandidatenlijst een aantal campagne-activiteiten georganiseerd.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is opgebouwd uit veel activiteiten op de sociale media; Facebook, Twitter, de PvdA-website en de plaatselijke weekbladen zoals de Schaapskooi en het Veluweland. Tevens zijn de kandidaten en anderen van onze afdeling de laatste week voor de campagne fysiek in de dorpen van de gemeente Heerde aanwezig om een verkiezingscampagne te voeren.

Met dit bericht wil ik u graag informeren over onze activiteiten en ik hoop dat u ons steunt of belangstelling toont door aanwezig te zijn of te reageren op onze berichten. Het is voor onze afdeling erg belangrijk dat u actief deelneemt. Dat kan ook door op onze berichten via Facebook, Twitter, etc. te reageren en ze te delen met uw connecties.

In januari 2018 zijn we gestart met het presenteren van onze kandidatenlijst. Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die we gezamenlijk met de afdeling Epe hebben gehouden, werden de eerste vijf kandidaten, – Bram, Ina, Annemiek, Peter en Ina – aan de aanwezigen en omroep Gelderland voorgesteld. Tevens werden de 10 verkiezingsitems, zie www.heerde.pvda.nl gepresenteerd. In kader van een mogelijke samenwerking met de afdeling Epe was het een gezellige en nuttige bijeenkomst.

Vanaf dat moment zijn we extra actief op de sociale media. Lokale onderwerpen, zoals het legen van de grijze container, het hondenlosloopgebied Schaapskooi en de centrumvisie (vierde supermarkt), zijn aan de hand van stellingen en uitspraken op de sociale media gepresenteerd. Fijn dat veel mensen ons volgen en reageren. Zowel in de commissie Ruimte en Samenleving als bij de Raadsvergaderingen kunnen wij de reactie van de inwoners van onze gemeente gebruiken.

Begin februari is het verkiezingsprogramma van onze afdeling, met een foto van Henk Dijkslag en Bram Horst (lijsttrekker), in de media gepubliceerd.

Vanaf 20 februari zijn we ook actief in de Schaapskooi en het Veluweland. Aan de hand van webblogs zullen onze eerste vijf kandidaten om beurten zich aan de lezers voorstellen. De kandidaten hebben hun eigen slogan waarmee zij zich presenteren en waarmee zij hun expertise (zakelijk/privé) weergeven. Ook zijn de blogs (artikeltjes) op onze website en Facebook te lezen. Tevens is er een filmpje te zien, ik verklap niet de inhoud. Ik zou zeggen: ga zelf kijken!

Vanaf 10 maart zijn we ook bij allerlei evenementen aanwezig, hierbij een opsomming:

Zaterdag 10 maart: in kader van NL doet, vrijwilligerswerk in het Berghuizer-zwembad te Wapenveld.
Woensdag 14 maart: thema-verkiezingsavond 20.00 uur – 22.00 uur in restaurant de Keet te Heerde. De avond, die we gezamenlijk met Epe organiseren en waarvoor de regio wordt uitgenodigd, staat in het teken van de onderwerpen duurzaamheid, circulaire economie en werkgelegenheid. Spreker zal zijn; PvdA oud-Tweede Kamerlid en oud-lid van de Provinciale Staten Gelderland, Yasemin Çeserek.
Vrijdag 16 maart: campagne weekmarkt Heerde.
Zaterdag 17 maart: campagne markt Wapenveld e.o.
Maandag 19 maart en dinsdag 20 maart gaan we flyeren in de gemeente Heerde.

Tevens zijn er nog een aantal onderlinge discussies tussen de diverse lijsttrekkers van de politieke partijen in de gemeente Heerde.

Via de website en email zult u nog per onderwerp voor deelname worden uitgenodigd, maar reserveer de voornoemde data in uw agenda.

M.b.t. een wethouderskandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 kan ik u zeggen dat het bestuur met iemand tot overeenstemming is gekomen. Op verzoek van deze persoon maken wij niet eerder dan na de gemeenteraadsverkiezingen en als wij worden uitgenodigd voor college-onderhandelingen de naam van onze kandidaat bekend. De nieuwe fractie zal moeten instemmen met de wethouderskandidaat.

Op donderdag 22 maart om 19.30 uur zullen wij onze jaarledenvergadering houden en kunnen wij samen over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen spreken en kunnen het bestuur en de fractie u over de resultaten en gebeurtenissen van 2017 informeren.

Ik hoop u binnenkort te zien op één van de genoemde data en hoop tevens dat u ons steunt bij de activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen, want “Heerde maken we samen”.

Met vriendelijke groet,

Henk Kanter afdelingsvoorzitter PvdA Heerde