Door Fractie op 14 augustus 2017

Brief De Werf

De gezamenlijke fracties D66/GL en PvdA hebben een brief over De Werf naar het college gestuurd. Zij maken zich als fracties oprecht zorgen over de wijze waarop omgegaan wordt met de inbreng van inwoners/organisaties en jongeren.

Het is de bedoeling dat er open en oprecht gesproken gaat worden in deze situatie van de Werf met jongeren zodat er een oplossing gaat komen voor knelpunten die zij ervaren. Het echt betrekken van inwoners bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid is essentieel voor het draagvlak.

Twee punten uit de oorspronkelijke brief zijn weggelaten omdat het daarbij om zaken gaat die niet meteen gekoppeld hoeven te zijn aan de jongeren en bovendien privacygevoelig zijn.

Het “mooiste plekkie van Heerde” is ook zo’n punt waar inwoners tot nu toe zijn vergeten of niet zijn betrokken. Dat is jammer en een gemiste kans.

 

Bijlage: Brief De Werf