Door Fractie op 12 oktober 2014

Brief aan begeleidingscommissie hoogwatergeul

PvdA en VVD Heerde zijn bezorgd over het toezicht bij de aanleg van de hoogwatergeul en de controle op kwaliteit van de aangevoerde grond die opgebracht wordt. Tegen eerdere afspraken in zou de gemeente Heerde hier zelf eindverantwoordelijk voor zijn. Aan de begeleidingscommissie hoogwatergeul is bijgaande brief geschreven waarin deze zorgen worden geuit. De brief is mede ondertekend door de overige fracties in de raad van Heerde.