Door Fractie op 12 september 2014

Brandbrief zorg Wendhorst

De fractie van de PvdA Heerde heeft n.a.v. een brief  over bewoners van De Wendhorst actie ondernomen naar de fractie van de PvdA in de 2e Kamer zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

Beste partijgenoten,

Bij deze een brandbrief van onze actieve en betrokken partijgenote Gerda Smit. Deze brief over de situatie in De Wendhorst te Heerde komt rechtstreeks uit haar hart, mede namens een aantal andere direct betrokkenen.

Vanuit de gemeenteraadsfractie van de PvdA Heerde willen we jullie aandacht vestigen op deze zeer verontrustende situatíe. Het is voor onze fractie volstrekt helder dat er veranderingen nodig zijn op alle terreinen van de zorg in Nederland. Met andere woorden, wij zijn niet tegen aanpassingen en ingrepen.

Dat gezegd hebbend willen wij ook benadrukken dat het ons pijn doet dat een groep kwetsbare mensen, die zelf niets of zeer weinig kunnen veranderen aan hun eigen leefsituatie/welbevinden, in een beduidend slechtere positie terecht komen. Er wordt hierover gesproken met onze 2e Kamerfractie.

De Wendhorst is, voor goede orde, een verzorgingstehuis/verpleeghuis van Viattence voor mensen in de zogenaamde ‘zwaarste zorg categorie’. Wat inhoudt dat het merendeel zelf niets (of heel weing) kan doen om voor zichzelf te zorgen.

Namens de fractie van de PvdA Heerde,
Siebren Buist