Door op 5 februari 2017

Boswerkzaamheden

Het is niet gebruikelijk voor een raadslid om tegelijkertijd en rechtstreeks iets bij de politieke en ambtelijke top van de gemeente neer te leggen. Ik doe dat nu wel om tijd te sparen.
Wat mij van het hart moet is dat sommige zaken elke keer in exact dezelfde verschijningsvorm weer terug komen in deze gemeente. Het lijkt alsof ervaringen niet tot leren leiden.

Of dat nu het jaarlijkse terugkerend ritueel van het VVD-commissielid Jalink is, als het gaat om het afval langs de wegen in zijn (en ook mijn) buurt wat daar maar ligt en pas heel laat wordt opgehaald (pas nadat er in de commissie weer opmerkingen over zijn gemaakt door Jalink), of het feit dat er al een aantal keren aandacht is gevraagd door de PvdA voor het werken in het gemeentelijk bosgebied op tijdstippen dat gewone burgers niet in het bos mogen komen.

Toch maar weer een poging. Burgers mogen niet in het bosgebied komen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dat heeft te maken met de rust voor de dieren, dat is voor iedereen begrijpelijk en acceptabel. De enige die er wel mag komen is onze gewaardeerde boswachter. Deze week werd er gewerkt tijdens de verboden tijd in het bosgebied van de gemeente, om precies te zijn tussen het onverharde deel van de Kooiweg en de begraafplaats aan de Elburgerweg.

De gemeente heeft ook op dit punt een voorbeeldfunctie. Bij het sluiten van overeenkomsten met bijvoorbeeld partijen die hout kopen of hout uit het bos halen, kan aandacht besteed worden aan deze eenvoudige regel. Dat is nu een aantal jaren niet goed gegaan en men is al heel vroeg aan het werk in het bos, met veel licht tussen zes en zeven uur.

Graag aandacht hiervoor om herhaling te voorkomen. Wij zouden heel blij zijn dat het na deze keer niet meer nodig is hier aandacht voor te vragen omdat het in het werksysteem zit. Misschien geldt dat ook wel voor het onderwerp van collega Jalink.

Namens de fractie van de PvdA,

Siebren Buist