Door op 12 februari 2017

Boswerkzaamheden tijdens gesloten uren

Eerder meldden we op deze site dat er recent werkzaamheden in het gemeentelijk bosgebied plaatsvonden. Het gaat om kapwerkzaamheden die verricht worden in het winterseizoen terwijl het nog donker is. Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen.

Onze stelling was dat dat niet de bedoeling is omdat het bosgebied van de gemeente gesloten is tussen zonsondergang  en zonsopkomst. Daarnaast vonden we dat dit niet past in de voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om de eigen regels naleven. Die rol moet ook tot uitdrukking komen in de overeenkomsten die worden gesloten met de ondernemers die het kap- en zaagwerk uitvoeren.

De ‘boswethouder’ was volstrekt helder over zijn antwoord over de nieuw te sluiten overeenkomst met de ondernemers die in het bos werken: “In de overeenkomst houtverkoop is opgenomen dat de werkzaamheden alleen tussen zonsopgang en zonsondergang mogen plaatsvinden”. Daarnaast de bepaling dat niet voor 07.00 uur begonnen mag worden met werken, omdat in de zomerperiode de zon eerder opgaat dan 7.00 uur.

Inmiddels heeft de gemeente actie ondernomen om voor het hier en nu de werkzaamheden tijdens duisternis te stoppen.

Namens de fractie,

Siebren Buist