Door Fractie op 8 december 2014

Bijeenkomst PGB-houders

In de Schaapskooi van 2 december jl. stond een aankondiging voor een informatiebijeenkomst voor PGB-houders waarbij wethouder Pierik aanwezig is. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. De fractie van de PvdA is erg ongelukkig met het gekozen tijdstip. Als mensen aan deze bijeenkomst willen deelnemen, zullen zij in veel gevallen vrij moeten nemen om aanwezig te kunnen zijn.

Vragen die de fractie wil stellen:

  • Waarom is er gekozen voor ‘s middags en niet ‘s avonds, kunnen dergelijke bijeenkomsten niet op een toegankelijker tijdstip georganiseerd worden?
  • Zou genoemde bijeenkomst alsnog in de avond georganiseerd kunnen worden

Namens de fractie van de PvdA,

Bram Horst