Door Fractie op 20 februari 2015

Besloten vergadering gemeden

Persverklaring –  Tijdens de raadsbrede commissievergadering op 17 februari in Heerde hebben de fracties van D66/GroenLinks en PvdA geweigerd om deel te nemen aan het besloten gedeelte van de vergadering over H2O-bedrijvenpark en zijn opgestapt voordat deze besloten vergadering begon.

Bij het vaststellen van de agenda is door PvdA en D66/GroenLinks gevraagd om een toelichting en een argumentatie waarom dit achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Het antwoord hierop bleef uit. In ogenschouw nemend dat op het zelfde moment in Oldebroek eveneens over dit onderwerp is gesproken, maar in volle openbaarheid, is dit een onbegrijpelijke handelwijze. Al eerder hebben de beide fracties aangegeven dat paal en perk moet worden gesteld aan het in het geheim vergaderen. De politieke gevoeligheid van het onderwerp mag daar voor geen argument zijn. Het publiekelijk doodzwijgen van alles wat te maken heeft met de impasse rond H2O-bedrijvenpark schaadt het politiek democratische proces. De beide fracties menen hierin consequent een eigen afweging te moeten maken, ook al blijven zij op deze wijze verstoken van belangrijke informatie.

De fracties van PvdA en D66/GroenLinks