Door op 1 februari 2014

Bereikbaarheid en vervanging huisartsengezondheidscentrum Heerde verbeterd

Eerder schreef ik een weblogtekst (zie elders op de site van de PvdA Heerde  over de matige telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum (zowel om een afspraak te maken als bij de receptenlijn) en dat het niet zo gemakkelijk is om bij een andere arts van het gezondheidscentrum uit te komen voor een consult als de eigen arts met vakantie is.

Inmiddels hebben wij een schrijven ontvangen van de maatschap waarbij een modernisering in het voorjaar van 2014 wordt aangekondigd om de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere middels een nieuwe telefooncentrale.

Ook met betrekking tot de vervanging van de huisartsen zijn zaken gewijzigd en verbeterd. Daar waar vroeger praktijken voor langere tijd gesloten waren, wordt nu de urgente zorg door de overige huisartsen opgevangen en blijven de praktijken beperkt open en is waarneming geregeld.