Door op 24 augustus 2017

Autohinder centrum Heerde

De journaliste Alice van Eijk van het dagblad De Stentor heeft een oude discussie over hinder in het centrum van Heerde door een goed stukje veldwerk en observaties ter plekke weer nieuw leven ingeblazen. Het is terecht dat dit op de lokale politieke agenda wordt gezet.

Haar artikel ging over de overlast die auto’s veroorzaken in het centrum en wat mensen daar zoal van vinden. Aan het nieuwe elan van het centrum van Heerde wordt inderdaad afbreuk gedaan door het onverminderd doorgaande autoverkeer, waardoor het verblijfsklimaat aangetast wordt.

Joke Grotenhuis van het CDA figureerde ook in het betreffende artikel met het standpunt dat het centrum Heerde absoluut autovrij moet zijn. Ook laat ze weten dat ze het onderwerp in de rondvraag van de commissievergadering van maandag aan de orde gaat stellen. Leuk voor de collega’s om dat vast te weten.

In een vervolg op dat artikel, vandaag 24 augustus, laten ondernemers weten dat zij geen autovrij centrum willen, maar dat er wel wat moet gebeuren. Ireen Bunnik van de VVD laat in de krant van vandaag nog weten dat er in de raad over gesproken moet worden en dat de mening van ondernemers moet worden meegenomen. Ook dat is leuk om te weten maar niet bepaald een nieuwe dimensie in deze discussie.

Voordat je het weet wordt de kwestie al weer op de lange baan geschoven. Iets dat in de Heerder politiek helaas maar al te vaak gebeurt. PvdA en D66/GrLi vinden dat er alle reden is om snel en concreet iets te doen aan de overlast van auto’s in de Dorpsstraat. Bijvoorbeeld door direct een paar bloembakken plaatsen, dat kan al binnen een week, en een paar eenvoudige drempels neerleggen om de vaart uit de auto’s te halen. (Cor van Oene twitterde een paar leuke foto’s). Bijkomend voordeel daarvan is dat er bestuurders zijn, die daardoor een andere route kiezen.

Daarnaast vinden wij dat het zaak is om het autoluw of autovrij maken alleen werkbaar en haalbaar is, als ook de verkeerscirculatie in het centrum goed bekeken en aangepast wordt. Daarbij moet ook het parkeren op de diverse terreinen achter de winkels en de ontwikkelingen op het terrein van De Werf worden meegenomen.

Het is zeker van belang dat ook de zienswijze van de diverse ondernemers gehoord wordt bij de bespreking van dit onderwerp, zodat het ruim voor het volgende toeristische seizoen allemaal geregeld kan zijn op een manier die succesvol is voor het functioneren van het hele centrum. Dit neemt niet weg dat we direct een aantal eenvoudige concrete stappen kunnen en moeten zetten.

Tot zover de bijdrage van D66/GrLi en de PvdA in deze levendige discussie, die in de  krant, op straat en thuis gevoerd wordt.

Silvia van Amerongen

Siebren Buist