Door op 5 oktober 2016

Apeldoorns Kanaal

Er wordt al tijden gesproken over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. De een ziet heel veel kansen voor recreatie en toerisme, de ander ziet alleen grote kostenposten over een reeks van jaren voor de gemeente Heerde zonder al te veel opbrengsten. Er is nu een motie ingediend over een verdere ontwikkeling.

Onderstaande motie, raadsbreed ingediend, is afgelopen maandag aanvaard en wordt door het college uitgevoerd.

Voor de PvdA is het van belang dat op korte termijn helder wordt in een Mastplan hoe het staat met het draagvlak bij de gemeente Apeldoorn, of zij ook wil lobbyen bij de EU en wat de mogelijkheden zijn om subsidies te krijgen. Ook de structurele kosten voor onderhoud en bediening van de bruggen moeten helder worden. Dat is in het belang van iedereen.

Samenwerking van overheden bij dit plan is onontbeerlijk maar ook marktpartijen zullen mee moeten doen. De overheid is tenslotte geen ondernemer.
Door deze motie is er nog hoop voor de Stichting Apeldoorns Kanaal en de drie Wapenveldse organisaties voor een bevaarbaar kanaal.

De oplossing lag tot gisteren bij de gemeente Heerde, nu ligt die bij de gemeente Apeldoorn en haar wethouder Kruithof.

Siebren Buist

 

Bijlage: apeldoorns kanaal