Door op 21 december 2016

Antwoorden zienswijze H2O

De antwoorden van het college over de zienswijzen met betrekking tot bedrijventerrein H2O.

Bijlage: antwoorden zienswijze bedrijventerrein H2O