Door Fractie op 11 januari 2015

Antwoorden vragen nationale politie

In bijgevoegde bijlage de antwoorden van het college op schriftelijke vragen over de gevolgen van de invoering van de nationale politie voor Heerde.