Door Fractie op 30 oktober 2014

Antwoorden op Kamervragen PvdA

De Minister heeft de kamervragen van de PvdA over het controle- en toezichtplan beantwoord. De PvdA Heerde is van mening dat de antwoorden erg op de procedure en de techniek zijn gericht, en geheel voorbij gaan aan het achterliggende belang van efficiënte coördinatie en strakke regie bij een groot en langdurig project zoals de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

Bij dit project werken een aantal overheden (Waterschap, gemeente, provincie, RWS, Inspectie Leefomgeving  en Transport) intensief samen op basis van een gezamenlijk plan. De coördinatie van en de regie op controle en toezicht zijn echter niet goed vastgelegd. Een gemiste kans dus.

Een gemiste kans ook voor de afgevaardigden van de gemeente Heerde bij het bestuurlijk overleg Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Een passage uit het antwoord van de Minister laten zien waar het risico zit, namelijk de passage waar melding gemaakt wordt van de intentie van de verschillende overheden om goed samen te werken met de gemeente Heerde. En met name dat in ieder geval voorkomen moet worden dat de herverdeling van taken nadelig uitpakt voor de gemeente Heerde.

We hebben ons Tweede Kamerlid Lutz Jacobi geïnformeerd over wat wij voelen en denken bij genoemde antwoorden en over de gemiste kans.

De antwoorden treft u aan in de bijlage.

Uiteraard blijft de PvdA deze kwestie volgen.

De fractie