Door op 29 december 2016

Antwoorden H2O

Door de fractie zijn vragen gesteld over het heronderhandelen over de toetredings- voorwaarden over industrieterrein H2O waarvan Heerde een van de drie aandeel- houders is. Heerde heeft geen eigen grond en is ook de enige gemeente die nooit terug gaat verdienen met de OZB. We zijn daardoor anders dan de andere twee gemeenten.

Zoals bekend wilden de coalitiepartijen en het college in februari 2015 de optie uittreden uit de BV bespreken met de beide andere partners. Door toedoen van D66/GrLinks en de PvdA is daar de optie heronderhandelen van de toetredingsvoorwaarden aan toegevoegd in de motie die in februari 2016 is ingediend en die unaniem werd aangenomen.

Sindsdien heeft het college summier wat aan terugkoppeling naar de raad gedaan. Voor de PvdA was dat reden om vragen te stellen over het inzien van het onderhandelingsdossier. Uiteindelijk was de uitkomst dat het heronderhandelingsdossier niet ingezien kan worden. Het college, het uitvoerend orgaan, laat de geheimhouding die met de andere beide partners (ook uitvoerende organen) is afgesproken zwaarder wegen dan controle door het hoogste orgaan van de gemeente. Wordt vervolgd.

Namens de fractie,

Siebren Buist

 

Bijlage: antwoorden uittreden H2O