Door Fractie op 26 februari 2016

Antwoorden college Euroma

Het college heeft de aanvullende vragen van ons beantwoord. U vindt deze laatste beantwoording helemaal aan het eind van de bijlage.

Kort samengevat komt het er op neer dat:
– het feit dat deze wethouder de vragen heeft beantwoord is veroorzaakt door het feit dat juist hij is gebeld door de journalist Jan Nitrauw; het had dus ook een andere wethouder kunnen zijn.
– het wenselijker was geweest als wethouder Van der Stege (CU/SGP) achteraf bezien wat terughoudener was geweest bij het geven van antwoorden op vragen van de journalist. Dit vanwege de ontstane commotie door het krantenartikel in de Stentor.

Of er door deze gang van zaken – die een uitstraling heeft op het bedrijf Euroma en H2O, onze relatie met de buren Oldebroek en Hattem, onze relatie met de provincie Gelderland en onze onderhandelingspositie met de buren – leereffecten zijn opgetreden blijft hangen in de achterkamertjes.
Volgens dit college is de vraag of van een leereffect sprake is geweest bij uitstek een aangelegenheid van het college (en natuurlijk ook van de collegepartijen).

Bijlage: Beantwoording aanvullende vragen PvdA artikel Stentor Euroma