Door Fractie op 7 juli 2015

Amendement eigen bijdrage aangenomen

In de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft de fractie een amendement ingediend tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2016-2019. Het amendement is unaniem aangenomen door de raad.

In de nota stond: “Als er minder middelen beschikbaar zijn, heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage van inwoners die gebruik maken van deze algemene voorziening.” Door het amendement is deze tekst nu gewijzigd in de volgende tekst: “We gaan onderzoeken of we een buffer in kunnen stellen om eventuele tegenvallers hieruit op te vangen. Hiermee kunnen we de eigen bijdrage op hetzelfde niveau houden.” De perspectiefnota zal als uitgangspunt dienen bij het opstellen van de begroting van 2016 die later dit jaar op de agenda staat. De fractie is blij met de wijziging die nu is opgenomen in de perspectiefnota. In de bijlage vind u het amendement.

De fractie

 

Bijlage: Amendement