Door op 8 november 2016

Algemene Beschouwingen

Hieronder de tekst van de Algemene Beschouwingen die Siebren Buist uitsprak over de begroting van 2017 en de moties die de PvdA heeft ingediend.

Bijlage: algemene-beschouwingen-op-begroting-2017

Moties: motie-tijdelijke-reserve-sociaal-domein

motie-blijversregeling

motie-stimulans-arbeidsparticipatie-mensen-met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt

motie-revolving-fund-heerde-duurzaam