Door Fractie op 4 augustus 2013

Alcoholverkoop aan jongeren

Alcoholgebruik heeft de laatste jaren de nodige aandacht gekregen zowel in de media als in de politiek. Dat heeft alles te maken met de schadelijke effecten van alcohol op o.a. de gezondheid. Het alcoholgebruik/-misbruik onder jongeren is regelmatig een uiting van experimenteerdrang dat hoort bij jong zijn. In de basis is daar niets mis mee. Zodra de experimentele fase voorbij is kan er sprake zijn van een probleem. Het is gemakkelijk, de beschikbaarheid van alcohol (in de super, bij de sport en in het cafe) speelt daarbij een grote rol.
Bovenmatig alcoholgebruik door jongeren is een verantwoordelijkheid van de betrokken jongeren zelf maar daarnaast zeker ook van de ouders. De sociale omgeving van de jongere speelt daar eveneens een rol van betekenis in.  Zoals de vriendenkring van de jongeren zowel als de clubs en verenigingen waar zij lid van zijn. Ook daar ligt een deel van die verantwoordelijkheid als het gaat om alcoholmisbruik.
Er wordt het nodige gedaan door scholen en anderen om jongeren en ouders voor te lichten over de effecten van alcohol en alles wat daarbij hoort. Ook de gemeente Heerde doet daaraan mee.  De Rijksoverheid heeft de regels m.b.t. de verkoop van alcohol aan jongeren aangescherpt en het toezicht daarop aan de gemeenten overgedragen. De gemeente Heerde heeft de regels met betrekking tot het in bezit hebben van alcohol op straat recent aangescherpt.

De betreffende vragen van de PvdA zijn:

  • Wat zijn de geldende regels voor de combinatie van alcohol en jongeren in de gemeente Heerde?
  • Hoe is het toezicht op deze regels geregeld wat betreft de verkoop van alcohol aan jongeren?
  • Bij wie is dat toezicht belegd en welke afspraken zijn daar over gemaakt?
  • Hoeveel capaciteit is daar voor beschikbaar?
  • Wat zijn de gevolgen/sancties voor de verkoper als een slijter, een supermarkt, een sportvereniging of een andere verkoper alcohol verkoopt aan een minderjarige?

Namens de fractie van de PvdA,
Siebren Buist

Zie voor de antwoorden sv 2013-06 beantwoording vragen PvdA alcohol verkoop aan jongeren 280713