Door op 8 maart 2015

Afscheid voorzitter

Op dinsdag 10 maart 2015 zal ik tijdens de jaarvergadering van de PvdA-afdeling Heerde als voorzitter afscheid nemen. Aan acht jaar voorzitterschap komt een einde. En daarmee een kans voor andere leden om vol energie en gedrevenheid onze afdeling te besturen.

Zo ben ik begonnen: gevraagd door Joop Mulder, gesteund door het bestuur om als voorzitter van de afdeling Heerde aan te treden en benoemd door de leden. Weinig ervaring als voorzitter en geen in de politiek, maar wel vol ideeën.

Tijdens mijn acht jaren voorzitterschap is samen met het bestuur de fractie en de leden een aantal veranderingen doorgevoerd:

  • Een regeling betreffende de wisseling van bestuurders en fractieleden om zo doorstroming bij de diverse functies te stimuleren. Het bestuur moest aan de slag om kandidaten te werven voor deze verantwoordelijke functies.
  • Aangezien de gemiddelde leeftijd van onze actieve leden tamelijk hoog lag, werd een actieve werving voor jonge leden ingezet. Een moeilijke opdracht, omdat niet veel mensen zitten te springen om de politiek in te stappen. Toch hebben zich de afgelopen jaren een aantal jonge mensen aangemeld die nu in het bestuur of de fractie zitten.
  • Een website werd ontworpen en via dit medium werd nieuws vanuit de afdeling, bestuur en fractie naar de leden en andere belangstellenden gecommuniceerd.
  • Regelmatig zijn we op straat met de burgers van de gemeente Heerde in gesprek. Niet alleen in campagnetijd voorafgaand aan verkiezingen, maar ook zonder aanleiding gaan we met burgers in gesprek over lokale en landelijke onderwerpen.
  • Zowel regionaal als landelijk hebben we als afdeling regelmatig contact. Bij de benoeming van Kirsten Meijer, oud-inwoonster van Heerde, als internationaal secretaris PvdA, heeft onze afdeling een bescheiden rol gespeeld. Regionaal hebben wij de zogenaamde busslinger ingesteld. Met met een aantal afdelingen rijden we tijdens campagnetijd met een bus door de Veluwe.
  • Een aantal keren per jaar wordt een regionale thema-avond gehouden, met als hoogtepunt Co Verdaas, gedeputeerde van de Provinciale Staten.

Twee onderwerpen springen er voor mij tijdens deze periode uit en gaven mij veel energie:

  • Vorig jaar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen; nog maar 2 zetels in de Gemeenteraad. Wat een teleurstelling. Een landelijke tendens, maar ook voor onze afdeling erg vervelend. Sinds 25 jaar niet meer in de coalitie van de gemeente Heerde en dus ook geen wethouder. De (schaduw) fractie is hard aan het werk in de oppositie om dit verlies weer goed te maken.
  • Op 10 maart 2014 vierde onze afdeling haar 100-jarig bestaan. Wat een geweldige dag, een gedenkwaardig en mooi programma met veel enthousiaste en dankbare mensen. Een mijlpaal in mijn periode als voorzitter.

Ik heb een geweldig leuke en leerzame periode als voorzitter mogen meemaken en neem van een gezonde afdeling afscheid. Ik wil u, als lid van onze afdeling, als bestuurs- en/of fractielid, graag bedanken voor het vertrouwen in mij en voor de gezamenlijke energie die wij in deze afdeling hebben gestoken.

Graag wil ik u meegeven dat onze afdeling een vereniging is. Bij een vereniging hoort enthousiasme, daadkracht, betrokkenheid en vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Ik hoop dat u daarin het bestuur wilt steunen en of blijven steunen.

Ik wens het bestuur en met name de nieuwe voorzitter van onze afdeling veel succes met de voortgang van onze zelfstandige afdeling.

Ik hoop dat ik u op 10 maart a.s. tijdens mijn afscheid de hand mag schudden en mag proosten op onze nieuwe voorzitter.

Met vriendelijke groet,
Henk Kanter