Door op 25 maart 2016

Afblazen Rivierfront Veessen

Wethouder Van der Stege heeft het project Rivierfront Veessen willen afblazen. De vraag is of dat een gelukkige keuze is. De fractie is voorstander van het laten doorgaan van het project.

Onze fractie is niet blij met de communicatiestijl van wethouder Herman van der Stege. Hij lijkt het willen beantwoorden van persvragen heel belangrijk te vinden. Dat hebben we gezien in de kwestie Euroma waar de journalist Nitrauw wat vragen had die de wethouder direct heeft willen beantwoorden terwijl het beter was geweest om daarover even de mond te houden.
In de kwestie Veessen zien we dat opnieuw. Ineens moet er een extra raadsvergadering worden belegd over Rivierfront Veessen. Een extra vergadering zonder een duidelijke, volledige en acceptabele reden roept altijd wrevel op en toch is de wethouder in juichstemming in een krantenartikel vlak voor de commissievergadering. En dat terwijl het beter was geweest om even te dimmen in de publiciteit vanwege de zeer aanstaande vergadering en de daarop volgende raadsvergadering van aanstaande dinsdag. Van der Stege ziet dat kennelijk niet of anders….

Deze deadline van de provincie had al veel eerder volledig bekend moeten zijn geweest bij het college en de raad. Dat kun je de provincie verwijten maar zeker ook het college. We denken dat het college van Heerde te lang heeft gedacht dat de provincie wel weer in de buidel zou tasten. Toen dat niet zo bleek, was er een probleem met als gevolg een extra investeringsbehoefte vanuit het college waardoor de extra raadsvergadering nodig was.
Op woensdag j.l. wilde de wethouder de raadsvergadering en Rivierfront Veessen afblazen. Gelukkig gaan deze wethouder en ook het Heerder college hier niet over.

De Veessenaren zijn teleurgesteld. Dat lijkt me logisch, want het dorp krijgt niet de verwachte facelift en ook niet de vrije toegang tot de rivier alsook het rivierzwembad. Wat ze daar wel krijgen is een Hoogwatergeul waar niemand uit ons gebied en zeker de Veessenaren niet om gevraagd hebben. Dat komt hard aan. Een mokerslag denk ik.

Kan de raad nog ingrijpen? Een lastige vraag. De provincie heeft een deadline gesteld, Heerde heeft die deadline niet gehaald. De wethouder heeft, weer voor zijn beurt, inmiddels iedereen geïnformeerd over het niet doorgaan van het Rivierfront Veessen. Wat betekent dat voor de provincie? Willen ze nog praten over een nieuwe poging? Dat is in eerste instantie een zaak tussen beide colleges, die van B en W en die van GS. De raad kan daar wel invloed op uitoefenen natuurlijk.

Als de colleges er samen op uitkomen dat het project Rivierfront Veessen nog niet is stopgezet dan komt de raad weer in beeld.

Inmiddels wordt er gewerkt op initiatief van het CDA – ze waren net iets sneller dan wij – aan een mogelijkheid om het project Rivierfront Veessen in de vaart te houden. De PvdA heeft daarin een actieve rol.
Daarnaast hebben we vanuit de PvdA Heerde inmiddels ook contacten gelegd met o.a. onze PvdA-fractie in de Staten van Gelderland over de doorstart van het Rivierfront. Hoe je het wendt of keert, ook de provincie Gelderland heeft daar veel over te zeggen. Dat is niet alleen iets waar Heerde over gaat.

Tijd proberen te kopen dus, om te zien of het alsnog onder goede voorwaarden van de grond kan komen. Vast staat dat de raad in dit dossier er bovenop moet zitten. We gaan dinsdagavond zien hoe en of dit debacle van het college van Heerde kan worden opgelost….

Siebren Buist