Door op 5 maart 2016

Actualium referendum

Op 24 februari is de raad schriftelijk geïnformeerd over het terugbrengen van het aantal stembureaus voor het referendum d.d. 6-4-2016.

Door ons is kort daarna aangegeven bij de raadsgriffier dat we dit terugbrengen van het aantal stembureaus willen bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

Inmiddels komen er steeds meer kritische geluiden over deze ingreep, waaronder de bijgevoegde brief die we gisteravond iets voor zeven uur hebben ontvangen. Wij waren al niet gelukkig met de gezette stap, vandaar dat we het hebben laten agenderen. De ingekomen brief was het laatste zetje om deze kwestie aan de orde te stellen door dit zogenaamde actualium.

Siebren Buist

Bijlagen:

Oproep Ottens Referendum

Memo aantal stembureaus bij referendum