Door op 5 juli 2015

Actualium over brief H2O bedrijventerrein

Actualium t.b.v. Raadsvergadering 6 juli 2015 met als onderwerp: ingekomen mail inzake H2O bedrijventerrein. In de bijlage wordt een aantal zaken behandeld die volgens ons door de raad niet onbesproken kunnen en mogen blijven voor het zomerreces.

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat er een duidelijke en volledige reactie komt van het college op alle door de heer Steenbergen gestelde punten.

Als dat door het college van Heerde op een goede wijze gedaan wordt, kunnen we maandag a.s. vervolgens mogelijk tot de conclusie komen dat het zaak is om de datum van 31 augustus 2015 af te wachten. Dat is immers de datum waarop er vanuit de gemeente duidelijkheid komt over de mogelijkheden Euroma te vestigen op het terrein van de BPF en de verwachting is dat de commissie Ruimte dan een voorstel tegemoet kan zien.

Namens de PvdA,

Siebren Buist

 

Bijlage: bijlage brief d.d. 3 juli 2015