Door Fractie op 1 april 2017

Actualium informeren raad

De fracties PvdA en D66/GL willen het bijgevoegde actualium in de raadsvergadering van 3 april bespreken. Deze heeft betrekking op de communicatie vanuit het college n.a.v. de vastgestelde subsidieregeling. De terugkoppeling vond allereerst plaats via een persverslag, de toegezegde memo ARI kwam pas 2 dagen later.

Bijlagen: Actualium informeren raad

memo college besluit vaststellen subsidieregeling maart 2017

mail persbijeenkomst