Door Fractie op 21 november 2013

Aanvullende Kamervragen over vuurwerkopslag Van de Put

De leden Albert de Vries en Wolbert (beide PvdA) hebben op 20-11-2013 in de Tweede Kamer aanvullende vragen gesteld n.a.v. de vragen van het lid Dik-Faber over de bouw van een vuurwerkopslagplaats in Heerde (ingezonden 13 november 2013) aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

  1. Was het mogelijk geweest de omgevingsvergunning voor de vuurwerkopslagplaats te weigeren op grond van  veiligheidsoverwegingen?
  2. Bent u, met ons, van mening dat in de beoordeling van een omgevingsvergunning het voorziene gebruik van het bouwwerk integraal meegenomen zou moeten worden, en niet gewacht moet worden op handhavingsverzoeken achteraf?
  3. Bent u, met ons, van mening dat in de vergunningaanvraag voor gevaarlijke activiteiten een gezondheidsscan wenselijk is?
  4. Is bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor een vuurwerkopslagplaats de veiligheidsregio betrokken geweest bij de beoordeling van de veiligheid van de vuurwerkopslagplaats? Zo neen, waarom niet?
  5. Is de instelling aangemerkt als kwetsbaar object in het kader van het vuurwerkbesluit? Zijn er extra maatregelen nodig gebleken om de veiligheid van de bewoners van het ouderencentrum te garanderen? Welke maatregelen zijn dat? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
  6. Hoe ziet het veiligheidsbeheersysteem van het bedrijf eruit? Wordt dit in relatie gebracht met de zorginstelling verderop?
  7. De vergunning zou in dit geval niet gepubliceerd zijn, waardoor belanghebbenden niet geattendeerd zijn op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen, hoe beoordeelt u deze gang van zaken? Hoe beoordeelt u deze gang van zaken in het kader van de veiligheid en de gebrekkige zelfredzaamheid van de bewoners: hoe had de communicatie er vanuit dat gezichtspunt  idealiter uit moeten zien?